Portofoliul de strategii tarifare: când să folosiți soluțiile proactive și reactive

Tarifarea opțiunilor financiare, Navigation menu

Introducere Piața farmaceutică se caracterizează prin structura sa specifică și printr-un grad ridicat de reglementare publică. Pe de o parte, legislația UE prevede norme armonizate prin care să asigure calitatea, siguranța și eficacitatea medicamentelor.

Medicamentele pot fi introduse pe piață în Uniunea Europeană numai dacă au primit o autorizație de introducere pe piață din partea Comisiei Europene sau din partea autorităților naționale competente.

dailytrade opțiuni binare

Pe de altă parte, cheltuielile farmaceutice sunt în mare parte subvenționate de sistemele naționale de sănătate, în scopul de a asigura o furnizare adecvată de medicamente pentru toți cetățenii. În acest context, statele membre adoptă măsuri de reglementare a prețurilor medicamentelor și a condițiilor de finanțare publică tarifarea opțiunilor financiare acestora.

Astfel de măsuri influențează prescrierea și utilizarea medicamentelor în fiecare țară.

Recompensa în aplicație: o altă modalitate de a spune “mulțumesc” – Uber Blog

Acestea pot crea obstacole în calea schimburilor comerciale farmaceutice în cadrul UE, deoarece afectează capacitatea societăților farmaceutice de a-și vinde produsele pe piețele naționale. În conformitate cu dispozițiile tratatului, directiva nu aduce atingere deciziilor tarifarea opțiunilor financiare privind tarifarea și nici politicilor de securitate socială. Statele membre sunt libere să adopte propriile decizii privind tarifarea și rambursarea, atât timp cât acestea sunt în conformitate cu obligațiile procedurale ale directivei.

Aceste obligații includ termene specifice pentru deciziile tarifarea opțiunilor financiare privind tarifarea și rambursarea 90 de zile pentru deciziile privind tarifarea, 90 de zile pentru cele privind rambursarea sau de zile în cazul deciziilor combinate. De asemenea, directiva impune ca autoritățile naționale competente să își motiveze fiecare decizie pe baza unor criterii obiective și verificabile, precum și să pună la dispoziția întreprinderilor reclamante căi de atac adecvate.

Aceasta se concentrează asupra obiectivelor fundamentale ale directivei, fără a pune sub semnul întrebării responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește organizarea și finanțarea propriilor sisteme de asigurări de sănătate.

metoda opțiunii reale

Cu toate acestea, evoluția pieței farmaceutice a creat un decalaj între normele de procedură stabilite în directivă și măsurile naționale pe care aceasta intenționează să le abordeze.

În special structura pieței tarifarea opțiunilor financiare schimbat fundamental, de exemplu prin apariția medicamentelor generice sau prin realizarea unor medicamente extrem de inovatoare în urma cercetărilor. În plus, statele membre au elaborat politici tot mai complexe și mai inovatoare în materie de tarifare și de rambursare pentru a limita creșterea cheltuielilor farmaceutice.

Recompense financiare direct din aplicație – Uber Blog

Principalele probleme observate sunt rezumate în continuare. Aceste întârzieri tarifarea opțiunilor financiare la amânarea intrării pe piețele naționale a medicamentelor după acordarea autorizației de introducere pe piață.

cât să începi să tranzacționezi

Această situație afectează atât pacienții, prin întârzierea disponibilității tratamentelor autorizate, cât și societățile farmaceutice, care beneficiază de o perioadă limitată de timp perioadele de protecție prin brevet și de protecție a datelor pentru tarifarea opțiunilor financiare recupera costurile ridicate de cercetare și dezvoltare și pentru a tarifarea opțiunilor financiare profit.

În ceea ce privește medicamentele generice, în țările UE obținerea unei decizii privind tarifarea și rambursarea durează, în medie, de zile. Cu toate acestea, investigația în sectorul farmaceutic a demonstrat că procedurile naționale ar putea dura mult mai puțin deoarece medicamentele generice conțin aceleași ingrediente active binecunoscute ca produsul de referință inovatoriar acesta din urmă este, în general, deja rambursat la un preț mai mare decât versiunile sale generice.

În plus, investigația sectorială a raportat abordări de reglementare sau practici administrative specifice care întârzie în mod inutil luarea deciziilor privind tarifarea și rambursarea medicamentelor generice. Printre aceste practici se numără reevaluarea caracteristicilor de siguranță deja evaluate în timpul procesului de autorizare a introducerii pe piață și încercările de tarifarea opțiunilor financiare a procedurilor de tarifare și de rambursare pe baza unor argumente referitoare la drepturile de proprietate intelectuală corelarea brevetelor.

Întârzierile inutile în stabilirea prețurilor și în rambursarea medicamentelor generice afectează bugetele destinate asistenței medicale pierderea unor oportunități de economisire din cauza amânării concurenței prețurilorcompaniile producătoare de medicamente generice perspective reduse de rentabilitate a investiției și pacienții acces întârziat la medicamente mai ieftine.

Diferența dintre opțiunile proactive și reactive | Click. Magazine

De atunci, piața farmaceutică, precum și politicile în materie de tarifare și rambursare au evoluat foarte mult. Diferiți factori justifică aceste dezbateri recurente cu privire la interpretare: în primul rând, complexitatea tot mai mare a mecanismelor de tarifare și de rambursare introduse de statele membre înseamnă că măsurile naționale nu sunt neapărat în conformitate cu procedurile descrise în directivă; în al doilea rând, politicile de control al costurilor se extind în prezent dincolo de tarifare și rambursare măsuri din perspectiva ofertei pentru a include măsuri orientate către personalul medical, farmaciști și pacienți măsuri din perspectiva cererii ; în al treilea rând, mai multe dispoziții ale directivei sunt elaborate astfel încât să conducă în mod frecvent la interpretări diferite.

Cu toate acestea, statele membre tind să sprijine o interpretare restrictivă a directivei și resping constant aplicarea cerințelor acesteia în contextul măsurilor proprii de tarifare și de rambursare. De asemenea, apar probleme legate de punerea în aplicare atunci când statele membre nu reușesc să înțeleagă concret modul în care ar trebui să se aplice directiva în cadrul sistemelor naționale specifice ale acestora.

În cele din urmă, frecventele modificări administrative sau de reglementare efectuate de către autoritățile naționale în toate țările au tarifarea opțiunilor financiare dificultăți suplimentare de aplicare a legii.

Recompense financiare direct din aplicație

Printre instrumentele inovatoare se numără acordurile contractuale menite să faciliteze accesul la medicamente noi în condiții specifice, convenite cu societățile farmaceutice individuale acorduri care permit accesul la tehnologii medicale sub rezerva unor condiții specifice și procedurile de achiziții utilizate de instituțiile de asigurări sociale pentru stabilirea condițiilor de tarifare și rambursare a unor categorii specifice de medicamente.

Tarifarea opțiunilor financiare lucru conduce la incertitudine în ceea ce privește raportul juridic dintre aceste practici inovatoare și directivă. Această situație specifică nu a fost prevăzută de directiva actuală. Dispozitivele medicale sunt excluse în prezent din domeniul de aplicare al directivei. În ciuda specificității pieței dispozitivelor medicale, inclusiv a diferențelor majore dintre aceasta și sectorul farmaceutic în ceea ce privește tarifarea și includerea în sistemele de asigurări de sănătate, unele dispozitive medicale pot face obiectul reglementării prețurilor și al deciziilor administrative de rambursare.

opțiuni binare de bună- credință

Analiza subsidiarității În conformitate cu articolul alineatul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUEstatelor membre le revine sarcina să își definească politica de sănătate, precum și să își organizeze sistemele proprii de sănătate, inclusiv să repartizeze resursele alocate serviciilor tarifarea opțiunilor financiare sănătate și de îngrijire medicală. Dispozițiile sale prevăd o armonizare minimă: acestea nu afectează politicile naționale în materie de stabilire a prețurilor și de rambursare decât în măsura necesară asigurării transparenței procedurilor.

Funcționarea adecvată a pieței interne necesită decizii oportune și transparente privind tarifarea și rambursarea medicamentelor.

Portofoliul de strategii tarifare: când să folosiți soluțiile proactive și reactive

În pofida interpretării extensive a directivei de către Curtea de Justiție, noțiunea de transparență procedurală este înțeleasă în mod diferit de fiecare stat membru, astfel încât acțiunea statelor membre individuale nu ar bonus de opțiune binară 100 operatorilor economici garanții suficiente în ceea ce privește transparența procedurilor.

Cu toate acestea, prezenta inițiativă ia în considerare responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește organizarea și finanțarea propriilor sisteme de asigurări de sănătate. Prin urmare, ar trebui să se concentreze asupra posibilei clarificări a normelor generale de procedură privind tarifarea și rambursarea farmaceutică.

Cadrul de referințăRegulamentul UE nr.

Aspectele de fond — cum ar tarifarea opțiunilor financiare conținutul politicilor naționale sau provocările privind diferențele de preț, disponibilitate și accesibilitate financiară a medicamentelor în Europa — sunt legate de exercitarea competențelor naționale și, prin urmare, rămân în afara sferei de cuprindere a analizei.

Obiective Obiectivul general al prezentei inițiative este să asigure transparența măsurilor naționale care vizează să reglementeze tarifarea opțiunilor financiare medicamentelor, să gestioneze consumul acestora sau să stabilească condițiile de finanțare publică a acestora în scopul de a evita obstacolele din calea schimburilor comerciale farmaceutice, interzise de tratat.

Pe lângă scenariul de referință opțiunile A. Într-adevăr, numeroase dispozitive medicale nu sunt rambursate pacienților ca atare; în schimb, acestea sunt incluse în sistemele de asigurări de sănătate ca parte a intervențiilor globale în materie de sănătate practicate de specialiștii în domeniul sănătății.

opțiunile sunt profitabile

Prin urmare, în afară de statu-quo a fost examinată încă o opțiune: — Opțiunea C. Efectele economice și sociale sunt rezumate în continuare. Întârzieri în cazul medicamentelor generice · Companii producătoare de medicamente generice: pierderea rentabilității investiției și a veniturilor asociate cu întârzierea intrării pe piață. Opțiunea A. Șanse reduse de succes în cazul medicamentelor generice: orientările oferite tarifarea opțiunilor financiare investigația în sectorul farmaceutic nu au redus întârzierile inutile în toate țările UE.

Pacienții plătesc chiar de două ori, în primul rând din cauza accesului întârziat, iar în al doilea rând din cauza faptului că compensațiile financiare se plătesc din banii contribuabililor.

Cum se face tarifarea apelurilor internaționale și care sunt tarifele?

Este posibil ca impactul asupra bugetelor alocate sănătății publice să fie semnificativ impact bugetar proporțional cu nivelul de nerespectare a termenelordar acesta poate fi atenuat prin garanții specifice abilitatea de a amâna termenul limită și prin capacitatea statelor membre de a lua decizia finală.

Opțiunile A. Costuri unice de ajustare pentru autoritățile publice, în special în statele membre în care termenele de adoptare a deciziilor cu privire la generice sunt lungi, dar este puțin probabil să compenseze economiile pe termen lung care rezultau anterior din concurența prețurilor.

Opțiunea 5: Revizuirea directivei în scopul de a îmbunătăți termenele de acces pe piață în cazul produselor inovatoare · Companii farmaceutice bazate pe cercetare: obținerea mai rapidă a rentabilității investiției, cu efecte potențial pozitive asupra cercetării și inovării.

Opțiunea B. Directiva elaborată pe baza principiilor generale ar fi mai rezistentă la proba timpului. Problemele legate de transparență în sectorul dispozitivelor medicale se referă în principal la achizițiile publice achiziții efectuate de spitale și pot fi abordate prin intermediul altor instrumente juridice. Opțiunea C. Totuși, industria tarifarea opțiunilor financiare sprijină această opțiune.

Fragmentare sporită a pieței ca urmare opțiuni shi tratamentului diferențiat aplicat unor produse similare, în funcție de normele naționale care reglementează tarifarea și rambursarea acestora. Compararea opțiunilor Opțiunile referitoare la medicamente au fost comparate cu principalele criterii privind eficacitatea în sensul atingerii obiectivelor urmăriteeficiența luând în considerare sarcina și costurile suportate de către statele membresecuritatea juridică și aplicarea legii.

Pe această bază, opțiunile preferate sunt: — opțiunile A. Concluzia este că avantajele extinderii directivei pentru includerea cotei reduse de piață a dispozitivelor medicale care fac obiectul tarifării și includerii în listele de rambursare nu compensează dezavantajele, în special complexitatea juridică și tehnică a unei astfel de extinderi, și nici riscul de fragmentare suplimentară a pieței. De exemplu, obiectivul privind eliminarea întârzierilor inutile în ceea ce privește tarifarea și rambursarea medicamentelor generice se va realiza într-un mod mai eficient prin combinarea mai multor opțiuni.

Cu toate acestea, sinergiile nu au putut fi cuantificate, deoarece în esență acestea constau în consolidarea reciprocă a efectelor juridice ale opțiunilor recomandate. Principalele implicații ale setului de opțiuni de politică propuse pentru fiecare dintre principalele părți tarifarea opțiunilor financiare sunt prezentate mai jos.

Potențial impact asupra bugetelor insam tarifarea opțiunilor financiare co inc sănătății publice în caz de nerespectare a termenelor.

  1. Principalele caracteristici ale opțiunii
  2. METODOLOGIE (A) 21/09/ - Portal Legislativ

Companii farmaceutice bazate pe cercetare · Claritatea juridică sporită, instrumentele mai puternice de aplicare a legii și legislația menită să reziste probei timpului conduc la:                 - o previzibilitate suplimentară în afaceri;                 - îmbunătățirea accesului pe piață;                 - îmbunătățirea competitivității și                promovarea inovării. Companii producătoare de medicamente generice · Claritatea juridică sporită, instrumentele mai puternice de aplicare a legii și legislația menită să reziste probei timpului conduc la:                 - o previzibilitate suplimentară în afaceri;                 - îmbunătățirea accesului pe piață;                 - îmbunătățirea competitivității și                promovarea inovării.

Pacienți · Accesul la medicamente nu este împiedicat de întârzierea deciziilor de tarifare și de rambursare. Comitetul se va reuni periodic în etapa de transpunere pentru a monitoriza și a facilita transpunerea de către statele membre; — mecanismul de notificare prealabilă propus, care să monitorizeze punerea adecvată în aplicare a directivei și să permită un dialog bilateral cu statele membre; — rapoartele de punere în aplicare, care urmează să fie comunicate de statele membre în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a directivei, urmate de o evaluare a modului de aplicare a directivei, efectuată de către Comisie în termen de trei ani de la data intrării tarifarea opțiunilor financiare vigoare.

TimeStope Withdrawal: How to Withdraw TimeStope TIME (Fiat Currency)

Principalii indicatori ai progresului și principalele instrumente de monitorizare care se vor utiliza pentru a evalua dacă noua directivă își îndeplinește obiectivele sunt prezentate mai jos.

Obiective Indicatori tarifarea opțiunilor financiare progresului Instrumente de monitorizare A. Decizii oportune privind tarifarea și rambursarea: respectarea termenelor Respectarea termenelor deciziilor de tarifare și rambursare în statele membre Raportarea anuală obligatorie cu privire la durata efectivă de luare a deciziilor privind tarifarea și rambursarea. Caracter adecvat și eficacitate: claritate juridică și aplicarea legii a Modificarea măsurilor naționale și respectarea directivei în cazul proiectelor notificate nivel de conformitate stabilit pe baza sistemului de notificare prealabilă b Plângerile depuse și investigate de către Comisie, sesizarea tarifarea opțiunilor financiare către Comisie a Curții de Justiție a Uniunii Europene Notificarea Comisiei cu privire la proiectele de măsuri naționale Statistici privind încălcarea dreptului comunitar.