Meniu de navigare

Opțiuni strategii și principii, Principii directoare

Ca o universitate globală, UBB a fost alături de societate pentru a face față pandemiei, dar în același timp, dincolo de a aborda pericolul, a încercat să caute oportunități pentru dezvoltare, redefinindu-și pedagogia universitară. Noua pedagogie universitară nu se reduce la predarea clasică  relocată online emergency remote teachingdar nici nu pretinde implementarea unei strategii didactice autentic online, ea asumă un model hibrid.

Principii directoare

Acest model prefigurează o nouă pedagogie universitară, una interactivă online. Cu siguranță,  unele practici ale noii strategii didactice  — cele care se ridică la nivelul celor mai bune standarde academice — vor rămâne în UBB și după pandemie. Esența acestei noi pedagogii universitare este surprinsă excelent de autorii acestui Ghid. Stimularea interacțiunii cu studenții și crearea de comunități de învățare Prin implicarea studenților în parcurgerea bibliografiei înainte de fiecare întâlnire sau chiar în cursul întâlniriiinclusiv prin propunerea de bibliografie din partea studenților, etc.

Susținerea persistenței în sarcini și motivația studenților pentru învățare Implicare studenților în propria formare prin feed-back, sarcini academic-motivaționale, etc.

Webinar MMAP 27 nov Principii directoare Scopul acestei faze de consultare este de a identifica opiniile participanților privind principiile directoare înțelese ca regulile care definesc comportamentul politic, economic, tehnic sau social care condiționează implementarea unei strategii forestiere. În scopul structurării dialogului, echipa de lucru a formulat propuneri de principii asupra cărora participanții să își exprime opinia prin intermediul unui chestionar.

Elaborarea celor mai eficiente strategii și instrumente de evaluare Criza care însoțește pandemia COVID ne-a  influențat  sever experiențele personale și deopotrivă pe cele  profesionale. Instituțiile educaționale și actorii lor au resimțit impactul negativ al acestei crize, prin alterări semnificative la nivelul tuturor palierelor de funcționare. Pentru învățământul universitar transferul în mediul virtual al cursurilor și seminariilor s-a dovedit a fi mai mult decât o provocare pasageră, el ne- a afectat profund cadența, dar mai ales  eficiența activităților.

Management strategic - Wikipedia

Această realitate însă nu ne-a dezarmat și nici nu ne-a șubrezit motivația pentru a păstra calitatea actului educațional. Caracterul său solicitant și impredictibil a fost și continuă să fie un bun prilej pentru a ne testa și valida competențele reziliente coroborate cu  capacitatea noastră de a ne adapta cu succes la contexte noi.

Pe de altă parte, ea se constituie într-o probă prin intermediul căreia ne putem verifica utilitatea experienței și a expertizei didactice. Referindu-ne la prezent, un lucru este cert — cel puțin încă un semestru activitatea didactică a celor mai mulți dintre noi, va continua să fie desfășurată apelând la platformele educaționale digitalizate.

Definiții[ modificare modificare sursă ] Managementul strategic este disciplina care se ocupă de gestionarea Strategiei.

Ei bine, în condițiile în care suntem cu toții conștienți de natura temporară a schimbărilor care se impun  în planul activității  noastre instrucționale, întrebarea cheie căreia opțiuni strategii și principii să îi răspundem neîntârziat este următoarea: Cum trebuie să ne proiectăm  și să desfășurăm activitățile didactice predare, evaluare, feed-back, etc.

Altfel spus, putem noi oare păstra sau, de ce nu, spori calitatea actului educațional dacă continuăm să ne desfășurăm activitatea în mediul virtual? La această întrebare vom căuta, împreună cu dumneavoastră, răspunsul cel mai potrivit.

Adecvanța strategiilor pe care le vom pune în practică depinde, în mare măsură, de modul în care le vom particulariza la domeniul fundamental în care activăm, la specificul ciclului educațional căruia ne adresăm și, desigur, la disciplina opțiuni strategii și principii care o predăm. Să nu uităm însă, ca întâi de toate e necesară cunoașterea și asumarea unei paradigme psiho-pedagogice.

How to use Russian nozzle piping tips to make beautiful flowers in 7 easy steps!

De altfel, în plan educațional o abordare corectă pornește întotdeauna de la o bună cunoaștere a conceptualizărilor psiho-pedagogice care fundamentează procesul complex al predării-învățării. Conform acestora, independent de modalitatea de livrare a unui conținut informațional față în față, online, blendedde strategiile de predare pentru care optează, respectiv de tipologia metodelor de evaluare utilizate, cadrul didactic trebuie să se focalizeze prioritar pe adecvanța și calitatea experienţelor de învăţare opțiuni strategii și principii care intenționează să le ofere studenților săi.

Mai mult, ceea ce noi cunoaștem astăzi din teoriile neuro-cognitive care ne elucidează modul în care oamenii învață, dar și din abordările pedagogice moderne  bazate pe aceste teorii, rămâne la fel de valid și valabil și atunci când utilizăm abordări didactice și instrumente noi, revoluționare, inclusiv cele digitale.

Întâmpinarea acestor cerințe nu va fi un demers dificil dacă deținem și operăm cu accepțiuni corecte ale asumpțiilor psiho-pedagogice care fundamentează procesul de predare — învățare. Cunoscând și respectând aceste asumpții ne va fi relativ ușor să  adaptăm activitatea didactică la noi contexte educaționale, inclusiv la predarea-evaluarea online.

venituri din publicitate pe internet

Iată așadar contextul în care sperăm că  prezentul ghid își va proba utilitatea. El își propune trei obiective: să atragă atenția asupra unor principii cheie care fundamentează educația; să faciliteze transferul sau adaptarea  strategiilor didactice opțiuni strategii și principii predare, evaluare, feed-back, etc.

În acest sens, autorii săi au asumat să ofere aici câteva recomandări concrete ca soluții la spețe particulare ale activităților didactice de proiectare, elaborare și livrare online,  dar și ca antidot pentru îngrijorările care v-au perturbat activitatea în această perioadă  atipică pe care o parcurgem.

Principii de bază ale educației bazată pe tehnologii informaționale În această secțiune ne-am propus  să  atragem atenția asupra câtorva elemente definitorii și principii de bază care particularizează educația desfășurată cu ajutorul tehnologiei informatice. Utilitatea educației online este condiționată de accepțiunea cu care operăm Înainte de a defini operațional predarea online va trebui să conștientizăm și să acceptăm faptul că, în perioada parcursă deja a crizei COVID, noi nu am realizat o predare online.

Altfel spus, fiind constrânși de context, am recurs  la o relocare  de avarie a predării și a evaluării, am transferat-o din sala de curs și seminar într-un alt context educațional — în cel virtual.

_Галилей Ватанабэ_, - послышался резкий ответ.

Dacă vrem, însă, să ne apropiem  mai mult de practicile  predării online, să avem un impact pozitiv  asupra calității învățării,  va trebui, mai întâi, să ne asigurăm că deținem o accepțiune corectă a  sintagmei educație online. Într-o primă și oarecum intuitivă definire,  educația online reprezintă o modalitate de a desfășura predarea-învățarea-evaluarea bazată pe facilitățile oferite de tehnologia informatică și comunicarea via internet.

O definiție alternativă, mai complexă, dar și  mult mai utilă scopului nostru, operaționalizează educația online astfel: o strategie paradigmă didactică; proiectată ad-hoc pentru o predare — învățare — evaluare bazată pe tehnologia informațională; concretizată prin sesiuni formative și evaluative derulate online; care alternează două tipuri de activități instrucționale: sincrone și asincrone.

Aceste aspecte care particularizează învățământul bazat pe tehnologie ne  obligă, implicit, la o reorganizare substanțială a conținutului informațional din disciplinele care fac obiectul predării-învățării.

  • "Мы так много с тобой разделили, мой Ричард.

De reținut, de asemenea, faptul că toate aceste transformări  pe care trebuie să le sufere actul didactic atunci când îl adaptăm specificului din mediile virtuale nu se fac în afara unei susțineri științifice riguroase. Există astăzi o literatură vastă, coerentă și bine articulată, care fundamentează empiric principiile și strategiile educației online.

A eluda consultarea acestui suport științific atunci când ne propunem să adoptăm învățământul online echivalează cu o abordare nesănătoasă care ne poate compromite calitatea procesului de învățământ.

Desigur, avem libertatea să ignorăm această cerință și să ne dezvoltam strategii idiosincratice proxime bunului simt,  dar atunci va trebui să ne asumăm, matur și responsabil, consecințele acestei opțiuni.

Principii directoare [Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere]

Eficiența actului educațional online este în primul rând determinată de calitatea paradigmei instrucționale care îl fundamentează Indiferent de modalitatea opțiuni strategii și principii care decidem să livrăm conținuturile informaționale, dacă ne dorim o învățare eficientă va trebui să asumăm, mai întâi, o anumită conceptualizare psiho-pedagogică a procesului de predare-învățare.

Conform acesteia, studentul este cel care, asistat corect și constant de  către cadrul didactic, își construiește propriul bagaj de cunoștințe și competențe. Pentru a reuși acest lucru el are nevoie de multă interactivitate. Interacțiunile sale vizează două aspecte: o interacțiune cu conținutul informațional oferit de către cadrul didactic; o interacțiune socială cu cadrele didactice și, respectiv, cu colegii.

Altfel spus, procesul de predare-învățare se bazează pe un set complex și bine organizat de opțiuni strategii și principii și nicidecum nu poate fi redus la un proces simplu de transfer de cunoștințe, dinspre opțiuni strategii și principii didactic către student.

Management strategic

Ca rezultat,  se constată, tot mai evident, o tendință de fetișizare a instrumentelor și softurilor educaționale în detrimentul unor paradigme psihopedagogice și a unor  metode didactice, validate reiterativ. Este una dintre cele mai înșelătoare propensiuni.

Deși foarte utile în proiectarea și derularea activității didactice, instrumentele moderne antrenate în predare nu aduc nemijlocit o îmbunătățire a calității predării, doar prin calitățile lor intrinseci.

intrare opțiuni turbo

Ele sunt doar mijlocul prin care o modul în care funcționează robotul cu opțiuni binare strategie educațională poate fi pusă în practică astfel încât să sporească calitatea procesului complex de predare—învățare.

Valoarea și utilitatea lor  se relevă abia atunci când utilizatorul identifică cea mai bună potrivire între metoda de predare și instrumentul adecvat scopului urmărit. Scurt spus, valoarea pe care o aduce tehnologia este mai degrabă expresia gradului de potrivire dintre metodă și instrument, decât a caracteristicilor instrumentului.

centru comercial autotrading

Educația online impune o reconceptualizare a strategiei didactice, dar nu și a paradigmei psiho —pedagogice care o fundamentează Prelungirea crizei COVID ne obligă să reconsiderăm modul cum abordăm predarea-evaluare. Dacă vrem să păstram calitatea actului educațional sau chiar să  o sporim, va trebui sa regândim strategiile didactice pe care le utilizăm,  fără a renunța sau a schimba conceptualizarea psiho-pedagogică care le fundamentează.

Altfel spus, pentru a nu compromite calitatea actului educațional, în această perioadă care are  specificitatea ei, avem nevoie de o reconceptualizare ad-hoc a activităților  de predare-învățare-evaluare.

Mai precis, în acest nou context propunem dezvoltarea si  implementarea unor noi strategii didactice. Acestea vor valorifica elementele forte și bunele practici extrase din predarea clasică, pe care le vor adapta la constrângerile educației online. Vom depăși astfel stadiul actual al predării relocate de urgență și vom răspunde standardelor  de calitate ale unei predări digitalizate actualizate.

Mai precis, propunem opțiuni strategii și principii strategie didactică opțiuni strategii și principii pe care o vom numi  predare interactivă online. Va fi, credem noi, un pas semnificativ către o schimbare paradigmatică esențială care va dezvolta treptat o nouă pedagogie universitară, una clădită pe atuurile platformelor digitale educaționale și având ca dimensiune centrală interactivitatea. Acestă abordare va reliefa rolul cheie al interacțiunilor studentului   interacțiuni cu conținutul informațional cu cadrele didactice si, respectiv colegi și va formula sugestii concrete privind modalitățile de optimizare a acestor interacțiuni.

Ne simțim datori să reamintim aici faptul că aceste tipuri de interacțiune constituie esența unei predări centrate pe student.

câștigați recenzii online

Pentru a ne asigura că păstrăm sau chiar vom augmenta calitatea actului educațional, în proiectarea acestei strategii ne vom strădui să exploatăm,  cât mai eficient, cele mai importante caracteristici ale tehnologiei și mediului digital. Ne vom focaliza în principal asupra acelor particularități tehnologice care favorizează superior utilizarea unor strategii și metode didactice care sporesc calitatea predării-învățării. Expunem sintetic elementele care individulalizează această paradigma diactică, reliefând  elementele ei inovative.

tranzacționare keus

Pentru  a maximiza beneficiile acestei  metamorfoze didactice,  profilul generic descris mai sus va fi particularizat și va genera versiuni specifice care vor reflecta specificitatea domeniului fundamental, a ramurii de știință  a specializării și chiar a  disciplinei predate.

Cadrul didactic titular este, însă,  autoritatea ultimă care va completa cu elementele de finețe  versiunea finală pe care o va  implementa la disciplina pe care o predă.

video câștiguri bitcoin

Suntem pregătiți să întâmpinăm, bine fundamentat,   posibile reticențe sau  chiar atitudini sceptice. Rezumând, în această primă secțiune a ghidului ne-am propus să formulăm câteva principii care să ne permită  reconceptualizarea  reală a strategiei didactice.

Această reproiectare a tacticii  instrucționale la  nivel universitar va viza toate componentele cheie ale actelor opțiuni strategii și principii și respectiv, ale contextului în care ele se desfășoară: predarea, evaluarea, feed-back-ul, comunitatea de învățare, climatul educațional precum și aspecte care privesc persistența și motivația studenților pentru învățare.

Strategii de organizare a predării-învățării online În cele ce urmează vă sugerăm câteva strategii concrete care ilustrează componentele paradigmei predării interactiv online.

Propunerile noastre nu am vrea să fie interpretate  ca reglementări obligatorii pe care instituția ar dori să vi le impună. Dimpotrivă, receptați-le ca pe un set de recomandări colegiale care vă pot fi de folosi în condițiile în care suntem nevoiți să ne continuăm activitatea didactică făcând apel la platformele educaționale.

Pentru a conferi un caracter interactiv acestei secțiuni secunde am organizat materialul în jurul unor întrebări  care, foarte probabil, vă vin în minte atunci când asumați o activitate didactică online.

Iată așadar câteva recomandări pe care noi le-am considerat utile tuturor celor preocupați de păstrarea sau sporirea calității actului opțiuni strategii și principii. Proiectați un plan instrucțional bine structurat Un plan instrucțional eficient implică acordarea unei atenții aparte modalităților de  facilitare opțiuni strategii și principii învățării și înțelegerii.

Această abordare presupune ca, înainte de a planifica cum vom preda efectiv un conținut educațional, focalizarea noastră prioritară să fie asupra tipurilor de achiziții pe care le așteptăm de la studenți opțiuni strategii și principii pe dovezile privind dobândirea acestora. Dacă suntem cu adevărat preocupați de eficiență, atunci în elaborarea planului instrucțional va trebui să respectăm parcurgerea anumitor etape.

Primul pas, constă în formularea obiectivelor de învățare. Aceste obiective reflectă cunoștințele și deprinderile pe care cadrul didactic dorește ca la finalul cursului să le dețină modul în care oamenii câștigă bani pe bitcoin. Odată stabilite aceste obiective, în pasul doi, este esențial să stabilim explicit cum vor fi evaluate achizițiile și performanțele studenților în raport cu aceste obiective.

Mai precis, verificăm dacă opțiuni strategii și principii au fost atinse. Facem acest lucru prin evaluări sumative examene finale, proiecte, portofolii însoțite de notare și evaluări formative teste grilă cu miză scăzută, reflecții săptămânale, sarcini care vizează optimizarea performanțelor.

Prin urmare, înaintea oricărei planificări a modalităților efective de predare a unui conținut, prioritare sunt stabilirea obiectivelor și a modului în care vor fi evaluați studenții. Altfel spus, conform acestei abordări, activitățile propriu-zise de învățare în care vor fi implicați studenții pentru a face față cu succes la probele de  evaluare, dar si ce conținuturi specifice vom selecta pentru a face obiectul acestor activități de învățare, constituie pasul final al demersului de proiectare didactică.

În contextul predării online, celor trei etape deja descrise,  li se mai adaugă una — modalitatea de desfășurare a activităților.

Apelul la tehnologia informațională ne obligă să specificăm și  modul efectiv de opțiuni strategii și principii a secvențelor  didactice, acesta putând fi sincron și, respectiv,  asincron descrierea lor o regăsiți mai jos. Rezumând, educația online se bazează pe planuri instrucționale care înglobează patru componente cheie și care reclamă o ordine bine stabilită a etapelor de elaborare. Tabelul de mai jos ilustrează sintetic  aceste componente și ordinea care trebuie parcursă în elaborarea unui plan instrucțional corect elaborat și bine structurat.