Management strategic

Strategie opțiune explicație

Definiții[ modificare modificare sursă ] Managementul strategic este disciplina care se ocupă de gestionarea Strategiei.

strategie opțiune explicație

O astfel de definiție la limita simplismului n-ar fi relevantă decât în contextul unei definiri a ceea ce înseamnă Strategia. Motiv pentru care sunt menționate două definiții dintre cele mai precise și concise ale Strategiei, care au fost furnizate de lideri ai gândirii strategice, cu largă recunoaștere internațională.

Prima definiție a Strategiei este datorată Prof. Michael Porter și Prof.

strategie opțiune explicație

După I. Ansoff, managementul strategic este strategie opțiune explicație mod de management al firmei cu asigurarea unei legături strînse între strategie și producție. Esența modelului de management strategic al lui I. Ansoff constă în conceperea unui plan strategic care să conțină strategia globală a organizației, defalcată pe strategie opțiune explicație administrative, financiare, strategia bazată pe piețe-produse, strategii strategie de luare a opțiunilor sub forma unor obiective.

Conform Business Dictionary [4]managementul strategic implică strategie opțiune explicație sistematică a factorilor asociați cu clienții și concurenții mediul extern și organizația însăși mediul intern pentru a asigura baza pentru susținerea unor practici de management optim.

Hedging - Poziție Neutră pe Piață pentru Diversificare

Michael A. Hitt et all [5] prezintă următoarea definiție: Procesul de management strategic constă în grupul complet de angajamente, decizii și acțiuni necesare pentru ca o firmă să atingă competitivitatea strategică și să câștige venituri peste medie. Competitivitatea strategică este atinsă atunci când o firmă formulează și implementează cu succes o strategie creatoare de valoare. Veniturile peste medie sunt venituri în exces față de ceea ce un investitor se așteaptă să câștige din alte investiții cu un grad de risc similar.

Altă definiție este formulată de Gregory G. Dess et al. Această definiție evidențiază două aspecte principale.

Hedging - Ce Înseamnă

În primul rând, managementul strategic al unei oreganizații cuprinde 3 procese continue: analiză, decizii strategice și acțiuni. În al doilea rând, esența managementului strategic este studiul problemei : de ce unele firme au performanțe superioare față de strategie opțiune explicație.

Astfel, managerii trebuie să determine cum trebuie să concureze organizația astfel încât să poată obține avantaje sustenabile pe termen lung. În anuldefiniția procesului de Management strategic a fost substanțial completată prin descrierea de către Drs. Robert S. Kaplan și David P.

Norton a Sistemului de Management Strategic, dezvoltat pe baza cadrului formal Kaplan-Norton Strategie opțiune explicație, a cărui concepție și perfecționare a început în anulperfecționarea sa continuând și în prezent [7]. O altă definiție strategie opțiune explicație managementului strategic, care descrie în mare măsură conținutul celor trei procese majore susmenționate este oferită de Robert Boyden Lamb [8]  : "Managementul strategic este un proces continuu care evaluează și ține sub control afacerea în care este implicată compania; îi evaluează pe concurenții săi și fixează obiectivele și strategiile pentru a-i înfrunta pe toți concurenții existenți și potențiali și apoi reevalueazâ fiecare strategie anual sau trimestrial pentru a determina cum a fost implementată și dacă a avut succes sau necesită formularea unei noi strategii pentru a înfrunta circumstanțele schimbate, noile tehnologii, noii concurenți, noul mediu economic sau un nou mediu social, financiar sau politic.

Formarea strategiei are loc ca proces reactiv la presiunile impuse organizației din partea mediului extern; Școala cognitivă. Formarea strategiei ca proces mental; Școala antreprenorială. Formarea strategiei ca proces vizionar al liderului ; Școala bazată pe putere power school -l. Formarea strategiei ca proces strategie opțiune explicație negociere în interiorul organizației sau între organizații ; Școala de poziționare.

Formarea strategiei ca proces analitic poziționare pe piață ; Școala culturală.

strategic - definiție și paradigmă | dexonline

Formarea strategiei ca proces colectiv și corporativ; Strategia ca plan strategică. Strategia este tratată ca proces formalizat; Școala emergentă. Formarea strategiei ca proces emergent; Școala de concepție.

Formarea strategiei ca proces de concepție; Școala configurativă.

Meniu de navigare

Formarea strategiei ca proces de transformare a organizației. Fiecare școală de gândire reprezintă o imagine parțială a ceea ce este strategia. Componentele Management-ului Strategic[ modificare modificare sursă strategie opțiune explicație Una dintre principalele neânțelegeri cu privire la Strategie o reprezintă diferențierea între Concepte cărămizi constiutive și Procese fluxuri de activități care privesc Strategia.

Considerând Strategia un concept fundamental, procesul care-l gestionează este Managementul Strategic, care este format, la rândul lui, din două sub-procese: A. Formularea Strategiei numită uneori și Dezvoltarea Strategiei și B.

Procesul de Formulare a Stategiei are cel puțin un sub-proces principal: Analiza Strategică. La rândul său, Analiza Strategică are cel puțin două componente proprii, respectiv Opțiunile Strategice, pe cele două dimensiuni ale Strategiei: Piețele Targetate where-to-play și Factori Competitivi how-to-win și Factorii de Influență, care permit evaluarea comparativă a Opțiunilor Strategice, pe Orizontul Strategic considerat.

strategie opțiune explicație

Cu ajutorul Analizei Strategice, se definesc mai depare în procesul de Formulare a Stratgiei, câteva componente esențiale în procesul ulterior de Planificare Strategică, respectiv Avantajul Competitiv, format din combinația de Opțiuni Strategice selectate în cadrul procesului de Analiza Strategică, Sistemul de Capabilități ale organizației, care sunt necesare pentru a susține Avantajul Competitiv și, mai precis, Opțiunile Stratgice care stau la baza lui, și cea mai importanță componentă din perspectiva Planificării Strategice și anume Decalajele Strategice.

Închiderea Decalajelor Strategice permite îndeplinirea Strategiei, iar gruparea acestor decalaje permite definirea coerentă a Priorităților Strategice.

Management strategic - Wikipedia

Ambele sub-procese depind de componenta fundamentală a întregii Execuți a Strategiei: Planul Strategic. Dintre acestea, Harta Strategiei are două sub-componente esențiale: Obiectivele Stratgice și Relațiile cauzale de Cauză-Efect dintre acestea, respectiv dintre Obiective Conducătoare și Obiective Conduse.

Procesul de Execuție a Strategie opțiune explicație Strategic include două sub-procese periodice și un sub-proces declanșat.

Sub-procesele periodice sunt Evaluarea Execuției Planului Strategic uzual, cu periodicitate lunară, sub forma de ședințe la nivel departamental, urmate de o ședință la nivel organizațional și Revizuirea Modelului Strategic uzual, cu periodicitate trimestrială.

strategie - definiție și paradigmă | dexonline

Sub-procesul declanșat este cel de Adaptare a Strategiei și Planului Strategiccare este strategie opțiune explicație de Sistemul de Avertizare Timpurie în engeză, Early-Warning System care monitorizează invalidarea Ipotezelor Strategice utilizate în cadrul procesului de Formulare a Strategiei. Conținutul procesului de management strategic[ modificare modificare sursă ] Managementul Strategic vizează gestionarea unui ansamblu de procese destinate modificării deliberate a activităților operaționale, derulate în baza unui ciclu periodic de tip PDCA Plan, Do, Check, Actstrategie opțiune explicație Planifică, Execută, Verifică, Adaptează.

Profesorul Michael E. Diferențierea permite obținerea unui avantaj competițional prin unicitatea strategie opțiune explicație unic al unui atribut specific al produsului oferit pe piață, fapt ce justifică un preț mai mare care este acceptat de clienți. Costurile Reduse orientează prioritar toate eforturile întreprinderii spre obiectivul de minimizare a costurilor de aprovizionare, producție și de distribuție la niveluri sub cele ale concurenților.

Promovarea acestei strategii impune eficientizarea cheltuieliloraccesul preferențial la resurse de intrare cu costuri reduse, restrângerea cheltuielilor pentru unele departamente cercetare-dezvoltare, publicitate, vânzări etc.

strategie opțiune explicație

Focalizarea presupune utilizarea uneia dintre cele două strategii, dar concentrate doar asupra unei părți a pieței adresabile.