Partenerii noștri

Noutăți în comerțul cu țigări, EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Conținutul

  cu curs complet de opțiuni pentru profesioniști

  Dosarul de autorizare se depune la direcția noutăți în comerțul cu țigări teritorială la care este arondat sediul social al solicitantului sau la Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor pentru marii contribuabili.

  OpANAF nr.

  Strategii secrete pentru video cu opțiuni binare

  Operatorii ce nu au mai deținut o astfel de autorizație și intenționează să desfășoare activități în domeniul comerțului cu tutun brut și tutun parțial prelucrat vor depune o cerere însoțită de documentele anexă iar autoritatea fiscală soluționează această cerere în termen de 30 zile de la depunerea unei documentații complete. Operatorii economici deja autorizați au obligația ca în maxim zile de la publicarea acestui act normativ să reîndeplinească procedura de autorizare în condițiile stabilite de actul normativ analizat astăzi.

  cum faci bani cu primii tăi bani

  Ce documente sunt necesare pentru autorizare? Documentele stabilite de ordinul analizat astăzi sunt: certificatul de atestare fiscală sau, după caz, extrasul de rol privind obligaţiile fiscale la bugetul de stat, precum şi cazierul fiscal al solicitantului; cazierele judiciare ale administratorilor; bilanţul pe ultimii 2 ani; certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte: capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează a se realiza recepţia şi comercializarea produselor, precum şi copie de pe certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare, după caz; declaraţia solicitantului privind sediul social şi orice alte locuri în care urmează să îşi desfăşoare activitatea de comercializare, precum şi adresele acestora; copii ale licenţelor, autorizaţiilor sau avizelor cu privire la desfăşurarea activităţii, după noutăți în comerțul cu țigări.

  P Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Lege5  este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână:  Online ,  Mobile ,  Desktop  şi  Cloud.